BẾP TỪ ĐƠN CÔNG NGHIỆP XÀO TRỰC TIẾP 600

Giá: Liên hệ

– Đường kính 600 từ 20-40 xuất ăn. Sâu chảo: 200mm
– Đường kính 700 từ 40-60 xuất ăn. Sâu chảo: 220mm
– Đường kính 800 từ 60-100 xuất ăn. Sâu chảo: 250mm
– Đường kính 900 từ 80 -120 xuất ăn. Sâu chảo: 265mm
– Đường kính 1000 từ 100-150 xuất ăn. Sâu chảo:  295mm
– Đường kính 1200 từ 130 – 200 xuất ăn. Sâu chảo: 340mm

0984107672
Liên hệ